ZARZĄDZENIE NR 6/20

ŁÓDZKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z 12 marca 2020 r. w sprawie zaleceń dla mieszkańców województwa łódzkiego w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną

Na podstawie art. 12a ust. 2 oraz art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 59)1 oraz Upoważnienia Nr 10/2020 z dnia 10 marca 2020 r. wydanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego Łódzkiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, zarządza się, co następuje:

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaleca mieszkańcom województwa łódzkiego:

unikać uczestniczenia w imprezach masowych, okolicznościowych, spotkaniach towarzyskich, zgromadzeniach;

zaniechać podróży, zwłaszcza do krajów o vwsokim ryzyku zakażenia;

przestrzegać zasad zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową, w tym zwłaszcza higieny rąk;

stosować się do wszelkich zaleceń i zakazów wydawanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym również udzielać niezbędnych informacji pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r.