Dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego 5 czerwca 2020 powstanie bezpłatny punktu pobrań materiału do badania w kierunku COVID-19.  Mobilny punkt typu drive-thru będzie prowadzony przez 9. Łódzką Brygadę Obrony Terytorialnej przy ul. PCK 10 w Tomaszowie Mazowieckim  (wjazd na badania od strony mostu przy ulicy Mireckiego) każdego dnia, oprócz niedziel i Bożego Ciała, w godzinach od 10.00 do 14.00 do odwołania.


     Wymazy będą pobierane w szczególności od osób:
     - przebywających na kwarantannie,
     - podejrzewających styczność z osobą dodatnią w kierunku COVID-19,
     - mających objawy chorobowe, po konsultacji lekarskiej,
     
     Wymazy będą pobrane tylko od osób, które wcześniej się zarejestrują.
       
       Zgłoszenia przyjmowane będą od czwartku 4 czerwca 2020 roku pod nr tel. 536 048 633 każdego dnia w godzinach od 8.00 do 12.00, z terminem badania w dniu następnym, lub w przypadku dużej ilości zgłoszeń na dni kolejne.

Na 3 godziny przed badaniem nie należy: jeść, pić, palić i myć zębów.
     Przyjeżdżając na wymaz należy:
     - Przyjechać własnym samochodem na wyznaczony czas
     - Mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos
     - Mieć założone rękawiczki jednorazowe
     - Posiadać przy sobie dokument tożsamości
     - Kierować się poleceniami wydawanymi przez osoby obsługujące punkt
     - Po badaniu wrócić do domu i czekać na wynik.
     Wymazy pobierane są bez opuszczania pojazdu.