W związku z wprowadzeniem szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa informujemy, że Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wydał 13 marca 2020 r. Zarządzenie nr 94/2020 o zmianie Zarządzenia nr 13/2020 z 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Tym samym zmianie uległ harmonogram postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, które określono w załączniku do niniejszego zarządzenia.

W związku z powyższym prosimy rodziców o składanie do wybranej przez siebie placówki wniosków, w systemie „Nabór 2020” w postępowaniu uzupełniającym, w terminie od 6 kwietnia do 14 kwietnia 2020 roku. Przypominamy o możliwości dodatkowego wskazania dwóch placówek rezerwowych. W przypadku, gdy w wybranym w pierwszej preferencji przedszkolu zabraknie miejsc – dokonanie dodatkowych wyborów zwiększa szansę na przyjęcie dziecka.

Jednocześnie, wywiązując się z obowiązku zapewnienia przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dziecku zamieszkałemu w Tomaszowie Mazowieckim, wskazujemy wolne miejsca w następujących placówkach:

Lp. Przedszkole/Szkoła Podstawowa oddział przedszkolny

Adres

1.

Przedszkole nr 12 w Zespole Przedszkolnym

97-200 Tomaszów Mazowiecki,

ul. Kombatantów 1/3

2.

Przedszkole nr 17 w Zespole Przedszkolnym

97-200 Tomaszów Mazowiecki,

ul. Warszawska 103A

3.

Przedszkole nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

97-200 Tomaszów Mazowiecki,

ul. J.U. Niemcewicza 50/56

4.

Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3

97-200 Tomaszów Mazowiecki,

ul. Robotnicza 30

5.

Przedszkole nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

97-200 Tomaszów Mazowiecki,

ul. gen. Władysława Sikorskiego 6A

6.

Przedszkole nr 2 im. Marii Kownackiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6

97-200 Tomaszów Mazowiecki,

ul. Stefana Czarnieckiego 12/14

7.

Przedszkole nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7

97-200 Tomaszów Mazowiecki,

ul. Strzelecka 14

8.

Przedszkole nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8

97-200 Tomaszów Mazowiecki,

ul. Wąwalska 24

9.

Przedszkole nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9

97-200 Tomaszów Mazowiecki,

ul. Niska 20A

10.

Przedszkole nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10

97-200 Tomaszów Mazowiecki,

ul. Farbiarska 51/57

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

11.

Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

97-200 Tomaszów Mazowiecki,

ul. J.U. Niemcewicza 50/56

12.

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

97-200 Tomaszów Mazowiecki,

ul. Wiejska 29/31

13.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5

97-200 Tomaszów Mazowiecki,

ul. Stolarska 21/27

14.

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków

97-200 Tomaszów Mazowiecki,

ul. Tomasza Ostrowskiego 14

15.

Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7

97-200 Tomaszów Mazowiecki,

ul. św. Antoniego 43/45

Informujemy, że do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmowane są dzieci sześcioletnie obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

W załączeniu Zarządzenie nr 94/2020 Prezydenta Miasta z 13 marca 2020 r.