Od poniedziałku, 27 kwietnia br. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wznawia w pełnym zakresie działalność Targowisk Miejskich na placu Narutowicza oraz przy ulicach Mazowieckiej i Akacjowej przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Sprzedaż na targowiskach odbywać się będzie od poniedziałku do soboty w godz. 7-14.

Przypominamy o zasadach bezpiecznej obsługi klientów:

1. Przy stoisku mogą znajdować się  4 osoby w kolejce. Prosimy zachować bezpieczną odległość – ok. 2 metrów – od innych osób.

2. Sprzedający oraz kupujący są zobowiązani do stosowania maseczek i rękawiczek jednorazowych. Rękawiczki oraz środki dezynfekujące winny być dostępne dla klientów.

3. Produkty powinny być podawane i pakowane przez sprzedającego.

4. Po każdym kontakcie z pieniędzmi sprzedający zobowiązani są zdezynfekować ręce.

5. Zalecamy realizację płatności w formie bezgotówkowej, np. za pomocą karty lub telefonu.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o bezwzględne zastosowanie się do powyższych zaleceń.