Rząd uruchamia Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Dzięki programowi pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa i działania podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy, ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy będą przebiegały sprawniej, a osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w trudnym czasie.

Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach Korpusu uruchomiona zostanie dedykowana seniorom infolinia. Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.
Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie.

Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Wolontariusze dostarczą osobom starszym np. niezbędne produkty. Koszty zakupów pokrywa senior.
Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy.

Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych
Zadanie realizowane będzie przez gminy, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami. W pomoc włączy się również Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

Osoby, które będą chciały włączyć się w pomoc dla seniorów będą mogły zgłosić się przez internet (wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl) lub osobiście zgłaszając się do lokalnego ośrodka pomocy.

Zadaniem gminy będzie prowadzenie rejestru seniorów, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu i potrzebują wsparcia wolontariuszy.

Gminy będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia.

Środki gminy będą mogły przeznaczyć m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów.