Pracownicy żłobka oraz Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta, korzystając z kuchni znajdującej się w placówce, gotują obiady dla seniorów. Z inicjatywą wyszedł prezydent Tomaszowa, a pracownicy wydziału oraz żłobka zgłosili się do pomocy.

Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników gmin zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG:

Uprzejmie informuję, iż wnioski do CEIDG można składać elektronicznie ( za pośrednictwem platformy ePUAP) lub przesyłać pocztą, ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.

Wniosek  w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działalności może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć również także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.

Źródło: Ministerswto Rozwoju