W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców naszego miasta 16 marca zamknięty został żłobek samorządowy.

W związku z tym opłaty dokonane w marcu zostaną rozliczone stosownie do obecności dzieci w placówce. Opłata stała nie będzie naliczana za czas, kiedy nie są świadczone usługi  dla dzieci. Rozliczenie nastąpi w miesiącu, w którym możliwe będzie ponowne rozpoczęcie działalności.