Mając na uwadze dobrą organizacje pracy oraz przyjęte procedury i środki ochron przestrzegające reżimu sanitarnego ORDN przypomina oraz zwraca się z prośbą o zachowanie środków bezpieczeństwa w placówce:

 • Preferowane umawianie wizyt przez telefon pod numerem 44 724 10 45.
 • Przyjdź na czas – w Ośrodku nie ma możliwości korzystania z poczekalni.
 • Zachowaj bezpieczną odległość 2 m mijając się z innymi osobami na terenie Ośrodka.
 • Nie używaj telefonu komórkowego podczas zabiegów.
 • Preferowana płatność bezgotówkowa.
 • Załóż maseczkę i rękawiczki jednorazowe, bądź zdezynfekuj ręce.
  W trosce o naszych Pacjentów:
 • Zachowujemy 2 m odległości między stanowiskami pracy i pracownikami.
 • Zachowujemy odstępy czasowe pomiędzy zabiegami, by ograniczyć spotkania i liczbę pacjentów w jednym czasie na terenie Ośrodka.
 • Zabezpieczamy i dezynfekujemy po każdym zabiegu urządzenia i meble zabiegowe: stanowiska, wszystkie przestrzenie, narzędzia, urządzenia, pomieszczenia.
 • Nosimy rękawiczki, maseczki oraz przyłbice przy wykonywaniu zabiegów.
 • Przyjmujemy tylko osoby zdrowe i niebędące w kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
  Za dotychczasowe zdyscyplinowanie dziękujemy! Zdrowie ponad wszystko