Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się w kraju koronawirusa, a tym samym z możliwością wystąpienia u osób nie radzących sobie z zagrożeniami objawów takich jak: poczucie strachu, lęku lub niepokoju udzielane jest świadczenie pomocowe w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w formie rozmowy telefonicznej zwłaszcza  dla osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub wymagających wsparcia, poddanych kwarantannie.

Konsultacje będą prowadzone pod numerem tel. 513 410 858 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.50  lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kamila.jakobczyk@mopstm.pl