W związku z zawieszeniem zajęć w tomaszowskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych informujemy, że wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta zostaną ogłoszone po wznowieniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.