Od 20 kwietnia:

- dozwolony będzie wstęp do lasów i parków  (korzystanie z placów zabaw nadal będzie zabronione).

- osoby powyżej 13 roku życia będą mogły się przemieszać bez opieki dorosłego.

- w sklepach o powierzchni do 100 m² zwiększona zostanie liczba klientów z 3 do 4 klientów na każde stanowisko kasowe

- w sklepach o powierzchni powyżej 100 m² będzie mógł przebywać 1 klient na każde 15 m² powierzchni.

- W miejscach kultu religijnego będzie mogła przebywać 1 osoba na każde 15 m² powierzchni obiektu.