Od 16 do 27 marca 2020 roku oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tomaszowie Mazowieckim zamyka sale obsługi klientów. Obsługa odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie lub telefonicznie.

Numery telefonów:

- informacja telefoniczna: 22 560-16-00

- e-mail: cot@zus.pl

Można też korzystać z usług elektronicznych na PUE ZUS.

Wnioski można składać do skrzynek udostępnionych w wydzielonej strefie: wejście do budynku A od ul. prez. I. Mościckiego.

Odwołane są wszystkie badania przeprowadzane przez lekarzy orzeczników komisje lekarskie i lekarzy konsultantów.

Wszystkie druki/wnioski są dostępne na stronie www.zus.pl w zakładce wzory formularzy.