19.03.2020 (wieczór) - Komunikat wojewody łódzkiego

Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 48

·   Liczba osób hospitalizowanych z podejrzeniem: 28

·   Liczba osób objętych kwarantanną: 2872

·   Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 3035