W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i kontaktem z osobą dodatnią, w DNIACH OD 22.10 do 26.10 WŁĄCZNIE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim przechodzi na tryb pracy zdalnej. Wszystkie bieżące sprawy będą realizowane za pośrednictwem kontaktu e-mail lub telefonicznego.

e-mail: tomaszow@pis.lodz.pl

  • 48 222 500 115