Mając na uwadze znaczne obciążenie instytucji konsumenckich, zachęcam Państwa do korzystania także z narzędzi umożliwiających konsumentom samodzielne znalezienie porady:

  1. Strona z poradami związanymi z koronawirusem przygotowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/koronawirus.php.
  2. Strona z poradami związanymi z koronawirusem przygotowana przez Stowarzyszenie Aquila https://prawo-konsumenckie.pl/wp-content/uploads/2020/03/PYTANIA-I-ODPOWIEDZI.pdf
  3. Strona https://e-konsument.com/- przygotowane przez Stowarzyszenie Aquila narzędzie do automatycznego uzyskiwania porad konsumenckich w innych sprawach niż związane z koronawirusem.

Informuję także, że istnieje możliwość pobrania niezbędnych dokumentów na stronie: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/

Porady związane z aktualną sytuacją można także znaleźć pod adresem: uokik.gov.pl/koronawirus. Są podzielone na kilka kategorii tematycznych: „Usługi turystyczne”, „Hotele”, „Transport”, „Sprzedaż”, "Usługi finansowe", „Usługi”, „Ochrona konsumentów”. Ma to ułatwić konsumentom dotarcie do treści, które ich najbardziej interesują. Przykładowo w kategorii „Transport” znajdą informacje, co robić w przypadku odwołania lotu przez przewoźnika,
a w kategorii „Hotele” – poradę, na jakie przepisy się powołać, aby bezpłatnie anulować rezerwację noclegu.

Konsumenci, którzy zaobserwowali niepokojący wzrost cen żywności
i produktów higienicznych, proszeni są o zgłaszanie tego faktu drogą elektroniczną na adres monitoring@uokik.gov.pl albo telefonicznie pod numer: 801 440 220 lub 22 290 89 16.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tomaszowie Maz. udziela porad  tylko telefonicznie pod nr 44 7253090 i mailowo: rzecznik@ powiat-tomaszowski.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Agnieszka Drzewoska