Wszystkie osoby powracające z zagranicy proszone są o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Tomaszowie Maz. Osoby powracające do Polski w okresie od 15 marca 2020 r. do odwołania objęte zostają obowiązkową 14-dniową kwarantanną. Ww. obowiązek kwarantanny w stosunku do wszystkich osób przekraczających granicę państwa polskiego powstaje z  mocy prawa i nie wymaga konkretyzacji w formie decyzji organów inspekcji sanitarnej.

Prosimy zgłaszać się pon.-pt. w godzinach 7.30-15.05  lub telefonicznie pod numerami 44 724 45 84/85 wew. 113 lub 115.
Po godzinach urzędowania czynny jest telefon alarmowy 502 237 659.