Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że pracownicy socjalni i opiekunowie osób starszych świadczący wsparcie i pomoc osobom tego wymagającym dla potwierdzenia swojej tożsamości okazują się dokumentem w formie ostemplowanej  legitymacji pracownika socjalnego bądź zaświadczenia z pieczątką i podpisem dyrektora oraz logotypem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Tomaszowie Mazowieckim.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, w celu zweryfikowania danych pracownika świadczącego usługę, można skontaktować się z Ośrodkiem pod numerami telefonów:

► 44  723  34  89

► 44  719  57  59

► 44  723  73   53

od poniedziałku  do piątku  w godzinach 7.30-15.30.