Jeśli dziecko nie może mieć zapewnionego posiłku w szkole lub przedszkolu (z powodu zamknięcia placówki w związku z  sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2),  a wcześniej korzystało z tej formy wsparcia na podstawie decyzji administracyjnej w ramach rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” na lata 2019-2023 ‒ rodzice mogą ubiegać się w zamian o pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy).

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z:
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Cekanowska 5   telefonicznie lub e-mailowo:

nr telefonu:  44 723 34 89; 44 723 73 53; 44 719 57 59

e-mail: sekretariat@mopstm.pl