Ze względu na spadek liczby pasażerów spowodowany pandemią koronawirusa oraz wprowadzonymi ograniczeniami mającymi na celu zapobieganie jego rozprzestrzeniania się, Łódzka Kolej Aglomeracyjna przedłuża zawieszenia połączeń
w okresie od 4 maja do 31 maja 2020 r.

Ograniczeniem zostaną objęte następujące pociągi: