W czwartek, 9 kwietnia 2020 roku, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim przedstawiciele powiatowej władzy samorządowej z Mariuszem Węgrzynowskim – Starostą Powiatu Tomaszowskiego, na czele, przekazali informacje związane z epidemią koronawirusa w naszym powiecie. W spotkaniu udział wzięli także: Elżbieta Łojszczyk i Marek Kubiak – członkowie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Tomasz Wojtaszek – kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, Iwona Sarwa – dyrektor tomaszowskiego oddziału Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i dr n.med. Robert Szlachciński z Tomaszowskiego Centrum Zdrowia.

Mariusz Węgrzynowski przekazał informacje dotyczące pracy Wydziałów Starostwa Powiatowego. Starostwo jest obecnie zamknięte dla petentów. Wszelkie sprawy można załatwiać telefonicznie i mailowo. Na stronie internetowej Starostwa podane są adresy i numery telefonów do poszczególnych wydziałów. Mariusz Węgrzynowski zachęca do załatwiania w ten sposób wszelkich spraw.

Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zarząd Dróg Powiatowych i Zarząd Nadzoru Budowlanego działają podobnie jak Starostwo: telefonicznie, drogą pocztową i mailową.

We wszystkich szkołach ponadpodstawowych, czyli szkołach, których organem prowadzącym jest powiat, prowadzone jest  zdalne nauczanie. Ponadto wykonywane są drobne remonty, np. malowanie sal lekcyjnych.

Marek Kubiak podzielił się informacjami na temat Domów Pomocy Społecznej, działających w Tomaszowie Mazowieckim, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy. Domy Pomocy Społecznej  są zamknięte, obowiązuje zakaz odwiedzin, obejmujący nawet najbliższą rodzinę. Wstrzymane jest także przyjmowanie nowych pensjonariuszy. Liczba pracowników w DPSach jest wystarczająca, nie ma przerw ani braków w zaopatrzeniu placówek.

Dużo pracy mają teraz pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy. Od piątku, 3 kwietnia przyjmowane są wnioski o dotacje w kwocie 5 tysięcy złotych dla mikroprzedsiębiorstw. Można się w tej sprawie kontaktować  z Powiatowym Urzędem Pracy przez ePUAP,

Elżbieta Łojszczyk omówiła działalność Powiatowego Centrum Animacji Społecznej. PCAS prowadzi zdalnie przedsięwzięcie zatytułowane „Fajna akcja”, która  składa się z trzech części. Pierwsza, to facebookowy konkurs dla wszystkich, którzy grają, tańczą lub śpiewają. Druga część, to akcja „Masz tę moc” – program związany ze zwalczaniem i zapobieganiem koronawirusowi w rodzinach. Rodzice z dziećmi w domach przygotowują grafiki, które po epidemii zostaną opublikowane. Trzecie działanie, to „Szuflada wspomnień”. Ponadto PCAS prezentuje na stronie internetowej filmy z zajęć. Filmy skierowane są też dla seniorów.

Tomasz Wojtaszek poinformował o ilości miejsc przygotowanych dla osób poddanych kwarantannie – jest ich ponad 20. W tym momencie 12 jest zajmowanych przez pacjentów poddanych kwarantannie.

Iwona Sarwa poinformowała, że w naszym powiecie u 9 osób zostało stwierdzone zarażenie koronawirusem. Jedna z tych osób, to ozdrowieniec, czyli osoba, która uzyskała podwójny ujemny wynik badania w kierunku koronawirusa. 133 osoby znajdują się pod nadzorem epidemiologicznym, 16 osób podlega kwarantannie i są to osoby, które miały kontakt z osobą zarażoną.

Dr n. med. Robert Szlachciński omówił sytuację Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Oddziały TCZ-u działają, przyjmują nowych pacjentów, jednak robią to z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. W szpitalu znajduje się odpowiedni sprzęt, którego jest pod dostatkiem. Pracownicy i pacjenci mogą czuć się bezpiecznie. Wykonywane są testy na obecność koronawirusa. Podziękował Fundacji LOTTO, która podarowała Tomaszowskiemu Centrum Zdrowia samochód dostawczy.

Do niedawna Sztab Zarządzania Kryzysowego obradował w Sali konferencyjnej. Obecnie obrady prowadzone są zdalnie w formie wideokonferencji.

Informacje na temat dalszych działań podejmowanych w związku z epidemią koronawirusa będą na bieżąco przekazywane przez władze powiatu.

Źródło: Starostwo Powiatowe