Od soboty, 24 października, cała Polska będzie znajdowała się w czerwonej strefie. Od tego dnia obowiązywać będą następujące obostrzenia:

EDUKACJA, KUKTURA, SPORT

nauka w klasach 4 - 8 w trybie zdalnym

w godzinach 8 - 16 przemieszczanie się osób do 16 roku życia pod opieką dorosłego

szkoły wyższe i ponadpodstawowe w trybie zdalnym

wydarzenia sportowe bez udziału publiczności

wydarzenia kulturalne – do 25% udziału publiczności

zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni

GOSPODARKA

zawieszenie działania sanatoriów (z możliwością dokończenia trwających turnusów)

lokale gastronomiczne i restauracje – zakaz działalności stacjonarnej (jedynie na wynos i dowóz)

5 osób na jedną kasę w placówkach handlowych do 100 mkw

1 osoba na 15 mkw w placówkach handlowych powyżej 100 mkw

w transporcie publicznym zajętych 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich

ŻYCIE SPOŁECZNE

ograniczenie imprez, spotkań i zebrań oraz zgromadzeń publicznych do 5 osób spoza gospodarstwa domowego

ograniczenie się przemieszania osób 70+

z wyłączeniem:

wykonywania czynności zawodowych

zaspakajania niezbędnych potrzeb życia codziennego

sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego

Źródło: kprm